Chemia budowlana | Broker

Nasze oddziały

Asortymenty

ATLAS EMULSJA BUDOWLANA – PLASTYFIKATOR DO BETONÓW I ZAPRAW BUDOWLANYCH

Polepsza jakość mieszanek betonowych oraz cementowych i cementowo-wapiennych zapraw budowlanych. Poprawia plastyczność i płynność betonu.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • ma silne działanie dyspergujące
 • ułatwia i przyśpiesza betonowanie
 • zmniejsza skurcz betonu
 • obniża koszty betonowania
 • zwiększa wodoszczelność

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • dozowanie: od 0,5% do 2,5% ciężaru cementu

 

ATLAS EMULSJA ELASTYCZNA – DODATEK MODYFIKUJĄCY PARAMETRY WYBRANYCH ZAPRAW

Umożliwia zastosowanie ich podczas wykonywania okładzin ceramicznych na podłożach odkształcalnych, Umożliwia użycie zapraw nieelastycznych na balkonach, tarasach i podkładach wykonanych w systemie ogrzewania podłogowego.

WŁAŚCIWOŚCI:

 • poprawia elastyczność
 • zwiększa przyczepność do podłoża
 • poprawia parametry robocze
 • zwiększa zakres stosowania
 • składnik warstwy kontaktowej pod TEN-10 i POSTAR 20

GŁÓWNE PARAMETRY:

 • zużycie: 1,0 kg/10 kg modyfikowanej zaprawy

 

CERESIT CR 65 ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA 25 KG

Powłoka Ceresit CR 65 służy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodkształcalnych i nie zasolonych podłoży mineralnych. Jest odpowiednia do wyprawiania wnętrz małych, monolitycznych basenów i zbiorników na wodę (także na wodę pitną), w których głębokość słupa wody nie przekracza 5 m. Może być stosowana do izolacji cokołów i zewnętrznych ścian piwnic. Ceresit CR 65 skutecznie zabezpiecza przed wodą i wilgocią konstrukcje żelbetowe, betonowe i murowe, a także powierzchnie cementowych tynków oraz podkładów pod posadzki. Może być stosowana od strony pozytywnego parcia wody.

Właściwości

 • wodoszczelna
 • paroprzepuszczalna
 • mrozoodporna
 • ekonomiczna w stosowaniu
 • nakładanie pędzlem, pacą lub natryskiem

CERESIT CR 90 POWŁOKA USZCZELNIAJĄCA KRYSTALIZUJĄCA 25 KG

Powłoka Ceresit CR 90 służy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania nieodkształcalnych podłoży mineralnych. Zaprawa Ceresit CR 90 tworzy powłokę uszczelniającą na powierzchni podłoży. Dodatkowo, w trakcie eksploatacji obiektu, krystalizuje w porach podłoża. Nierozpuszczalne w wodzie sole wnikają w strukturę porów kapilarnych betonu gdzie tworzą tzw. jądra krystalizacji. Stopniowo dochodzi do narastania kryształów, aż do zamknięcia światła kapilar, co prowadzi do zaniku transportu wody w obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi więc dodatkowe zabezpieczenie podłoża w przypadku lokalnego uszkodzenia powłoki lub pęknięcia powłoki wywołanego inicjacją rys statycznych. Ceresit CR 90 może być stosowana jako izolacja balkonów, cokołów, podziemnych części budowli w tym ścian piwnic, oczyszczalni ścieków, zbiorników na wodę.

Właściwości

 • wodoszczelna
 • odporna na pozytywne i negatywne parcie wody
 • uszczelnia strukturę betonu pod powłoką po-przez efekt krystalizacji
 • uszczelnia mikrorysy w strukturze betonu do 0,4 mm
 • współpracuje z taśmą uszczelniającą
 • paroprzepuszczalna
 • mrozoodporna
 • ekonomiczna w stosowaniu
 • nakładanie pędzlem, pacą lub natryskiem

CERESIT CX 15 ZAPRAWA MONTAŻOWA 25 KG

Zaprawa montażowa Ceresit CX 15 służy do zalewania kotew maszyn i ciężkich konstrukcji stalowych w fundamentach. Prześwit między brzegiem elementu kotwionego, a powierzchnią otworu montażowego powinien wynosić 20-50 mm. Przy prześwitach 50-100 mm do zaprawy należy dodać 25% jednofrakcyjnego żwiru 4-8 mm. CX 15 jest także odpowiednia do podlewek pod podstawy maszyn, słupów, oparcia belek, pod łożyska mostowe czy włazy studzienek. Może być też użyta do zalewania połączeń prefabrykatów żelbetowych, nadproży i ubytków w betonowych posadzkach. Do szybkiego kotwienia niewielkich elementów metalowych należy stosować cement montażowy Ceresit CX 5.

Właściwości

 • szybko twardniejąca
 • bezskurczowa
 • wodo- i mrozoodporna
 • odporna na sól
 • nie zawiera chlorków i cementu glinowego

CERESIT CX5 CEMENT MONTAŻOWY 5 KG

Zaprawa szybkowiążąca Ceresit CX 5 służy do szybkiego osadzania elementów metalowych i plastikowych w betonie, murze lub w tynku cementowym. Mogą to być kraty, poręcze, wsporniki, szafki instalacyjne, puszki, przewody itp. Prześwit między elementem kotwionym, a powierzchnią otworu montażowego nie powinien być większy niż 20 mm. Przy większych prześwitach materiał należy mieszać z piaskiem. Cement montażowy może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nadaje się też do wypełniania ubytków i wyokrąglania naroży. Wodoszczelne właściwości CX 5 pozwalają stosować go do miejscowego uszczelniania konstrukcji betonowych oraz do tamowania lokalnych przecieków wody. Do montażu ciężkich konstrukcji i maszyn należy stosować zaprawę montażową Ceresit CX 15.

Właściwości

 • szybko twardniejący
 • o wysokiej wytrzymałości
 • wodoszczelny
 • mrozoodporny
 • nie zawiera chlorków

CERESIT CZYŚCIK DO PIANY TS100 PREMIUM 500ML

Służy do usuwania świeżej nieutwardzonej pianki poliuretanowej. Czyści zarówno powierzchnie jak również pistolety - aplikatory. Doskonały do odtłuszczania powierzchni przed stosowaniem poliuretanów i silikonów.

TRIOMIX – TRIOLUX DO ZEWNĄTRZ

TRIO-LUX do usuwania pozostałości po cemencie do zewnątrz. Usuwa wszelkie zabrudzenia spowodowane różnego rodzaju zaprawami cementowymi i zabrudzeniami atmosferycznymi (rdza, olej, mchy, zacieki).

Zastosowanie:

 • dachówki
 • nagrobki
 • cegła klinkierowa
 • gress
 • ceramika
 • glazura
 • fuga

TRIOMIX – TRIOLUX DO WNĄTRZ

TRIO-LUX do usuwania pozostałości po cemencie do wewnątrz.Usuwa wszelkie zabrudzenia spowodowane różnego rodzaju zaprawami cementowymi.

ZASTOSOWANIE

 • gress
 • ceramika
 • glazura
 • terakota
 • fuga

CEMENTONE – SMAR DO FORM DO BETONU I SZALUNKÓW

Smar to środek antyadhezyjny typu woda w oleju, przeznaczony do stosowania w formach i szalunkach drewnianych i metalowych. środek gotowy do użycia, pozwala uzyskać jednolitą powierzchnię bez plam.

Zalety

 • Pozwala łatwo zdjąć formy i szalunki
 • Nie plami betonu
 • Idealny do drewnianych i metalowych form i szalunków
 • Ekonomiczny w użyciu

ANGLOBUD – TERMOBET

Plastyfikator do betonu na posadzki z ogrzewaniem podłogowym, pozwalający uzyskać betony i zaprawy o bardzo wysokiej jakości i zwiększonej wytrzymałości.

Przeznaczenie:
Stosując TermoBet otrzymujemy ciekłe, urabialne mieszanki betonowe i zaprawy z ograniczeniem ilości wody zarobowej. Uzyskane przy stosowaniu domieszki zwiększenie urabialności powoduje łatwiejsze ułożenie i wypoziomowanie posadzki. Podczas układania następuje odprowadzenie powietrza z betonu, co znacznie poprawia przewodzenie ciepła w posadzce. TermoBet nie powoduje korozji stali i zapobiega segregacji składników w zaprawach

CEMENTONE – CEMPLAS

Zastępuje wapno we wszystkich rodzajach zapraw opartych na spoiwie cementowym Zmniejsza koszt budowy dzięki wielokrotnie niższej cenie niż wapno. Zmniejsza nakład robocizny, eliminuje koszty transportu i składowania. Zaprawy uzyskują znacznie większą wytrzymałość, obniżoną nasiąkliwość i wyższą wodoodporność niż w przypadku zaprawy cementowo-wapiennej. Eliminuje skurczanie, pękanie i odpryskiwanie. Nie powoduje korozji stali. Nie plami cegły, eliminuje tworzenie się wykwitów wapiennych. Cemplas należy dodawać w granicach od 150 do 250 ml na 50 kg cementu. Najlepiej rozpuścić go w małej ilości wody zarobowej (używanie Cemplasu redukuje ilość potrzebnej wody o 10 do 15%). Następnie wymieszać dokładnie z piaskiem i cementem wg ogólnie stosowanych proporcji, zależnych od wymaganej konsystencji zaprawy.

CEMENTONE – WODOUSZCZELNIACZ

Wodouszczelniacz do betonu używany jest jako dodatek do betonu wszędzie tam, gdzie występuje zagrożenie wodą gruntową lub opadową. Pozwala na zabezpieczenie masy betonowej przed przenikaniem wody w głąb betonu i jej destrukcyjnym działaniem.

Przeznaczenie:

 • jest jednocześnie plastyfikatorem do betonu
 • dodatek do szlicht do podłóg i tarasów
 • do wykonywania obrzutek basenów, zbiorników wodnych, piwnic, ścian zewnętrznych, ścian oporowych, podstaw fundamentów