Budowa krok po kroku | Broker

Budowa krok po kroku

Wykaz dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę:

  • Projekt budowlany – musimy wybrać sobie projekt, spełniający nasze oczekiwania
  • Projekt zagospodarowania działki lub projekt zagospodarowania terenu z naniesieniem projektowanego budynku i przyłączy instalacyjnych od istniejących sieci do projektowanego budynku, wraz z bilansem terenu wykonany przez uprawnionego projektanta na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 przeznaczonej do celów projektowych.
  • Prawo własności działki budowlanej (wyciąg z ksiąg wieczystych – ważny 3 miesiące).
  • Warunki Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (Wydział Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta, Gminy lub Dzielnicy).
  • Warunki Techniczne dostawy mediów:
    a) gazu (Zakład Gazowniczy – miejski, okręgowy, dzielnicowy)
    b) energii elektrycznej (Zakład Energetyczny – miejski, okręgowy, dzielnicowy)
    c) wody i odbioru ścieków (Zakład Wodociągów i Kanalizacji – miejski, okręgowy)
  • Uzgodnienia projektu:
    a) ZUDP (Zakład Uzgadniania Dokumentacji Projektowej)
    b) projektu gazowego (Zakład Gazowniczy – miejski, okręgowy, dzielnicowy)
    c) projektu przyłącza energii elektrycznej (Zakład Energetyczny – miejski, okręgowy, dzielnicowy)
    d) projektu przyłącza wody i kanalizacji (Zakład Wodociągów i Kanalizacji – miejski, okręgowy).
  • Wypis i wyrys z mapy ewidencyjnej gruntów (zazwyczaj jest to mapa w skali 1:1000, wydana przez Urząd Miasta, Dzielnicy lub Gminy – Wydział Geodezji i Ewidencji Gruntów)
  • Oświadczenie projektanta o geotechnicznych warunkach posadowienia.
  • Ksero z nadania uprawnień projektowych projektantów wykonujących opracowanie.
 • Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej.