Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych | Broker

Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

Informacje, które powinny znaleźć się w CV:

1. Dane personalne
Imię i nazwisko, adres zamieszkania (zameldowania), telefon (stacjonarny, komórkowy), data urodzenia, e-mail.

2. Wykształcenie
Ukończone szkoły lub szkoły, w których kontynuujesz naukę, data rozpoczęcia i ukończenia nauki, nazwa szkoły, wydział albo kierunek i uzyskany tytuł lub specjalność zawodowa.

3. Kursy i szkolenia
Ukończone lub trwające kursy i szkolenia,  nazwa organizatora, oraz nazwa kursu.

4. Doświadczenie zawodowe
Należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia pracy, nazwę firmy, stanowisko oraz  krótko w punktach zakres obowiązków. Warto w tym miejscu zaznaczyć również odbyte praktyki zawodowe oraz staże.

5. Zainteresowania
W tym punkcie możesz przedstawić swoje pasje, sposób spędzania wolnego czasu.

Podpowiedź

Bardzo ważna jest  forma, w jakiej przygotujesz CV i list motywacyjny. Dokumenty powinny zawierać wszystkie istotne informacje świadczące o tym, że masz kwalifikacje niezbędne do pracy na wybranym stanowisku.

W CV umieszcza się  wszystkie informacje, które są niezbędne do scharakteryzowania danego kandydata. Przedstawia się je  w zwięzłej formie, pamiętając, aby dokument był jasny oraz przejrzysty.

List motywacyjny:
W liście motywacyjnym powinieneś przedstawić powody, dla których chciałbyś podjąć pracę w Naszej Firmie. Winien  on zachęcać do zaproszenia Ciebie na rozmowę kwalifikacyjną i dostarczyć interesujących informacji na temat Twoich umiejętności oraz kwalifikacji.

UWAGA!
Jeżeli wysyłasz dokumenty za pomocą wbudowanej aplikacji w naszą stronę internetową, pamiętaj, że koniecznie muszą być przygotowane w plikach „.pdf”

Na  rozmowę zabierz potrzebne dokumenty oraz zastanów się, jakie pytania chciałbyś zadać pracodawcy.

Celem rozmowy rekrutacyjnej jest nie tylko weryfikacja informacji zawartych w aplikacji, ale przede wszystkim lepsze poznanie kandydata.