Podziękowanie ze Specjalistycznego Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku!

Aż miło robi się na serduszku! My również dziękujemy!