Śniadanie w Gdańsku

Firmy Atlas i H+H w Gdańsku

W dniu 15.03.2017  w gdańskim oddziale zorganizowaliśmy wspólnie z firmą Atlas i H+H „śniadanie-warsztaty dla wykonawców”.  Połączone ono było ze szkoleniem produktowym z tematyki: nowoczesne rozwiązania w budownictwie: system H+H oraz innowacyjna metoda mocowania płyt: Atlas M-SYSTEM.

Szkolenie polegało na prezentacji  gamy asortymentowej  firmy H+H oraz praktycznej prezentacji zastosowania  M-SYSTEM-u. Uczestnicy mogli zobaczyć i osobiście spróbować jak profesjonalnie i szybko można budować zabudowy przy użyciu tego systemu.

Przygotowaliśmy poczęstunek w postaci śniadania i kawy. Z naszego zaproszenia skorzystało kilka grup wykonawców. Którzy dzięki profesjonalizmowi ze strony producenta  brali aktywny udział i wyrazili zainteresowanie prezentowanym asortymentem. Była, to również okazja do przeszkolenia naszej załogi.